Samband mellan tarm och immunförsvar | Tarmfloran

Tidigare trodde man att det var hjärnan som bestämde över tarmen, men nu vet man att det är en tvåvägskommunikation. Tarmsystemet är lika mycket chef och ger signaler till hjärnan.

Detta har varit revolutionerande kunskap. Lars Engstrand, Karolinska Institutet, berättar att "många forskare och läkare numera betraktar mikroberna på och i kroppen, den så kallade mikrobiotan, som ett eget organ som man måste ta hänsyn till. Det står nämligen helt klart att mikroberna bidrar till vårt välbefinnande på en mängd olika sätt. Och när balansen rubbas kan vi bli sjuka" (Hellre mångfald än enfald, 2017). 

Många forskare menar att det finns ett samband mellan rubbningar i mikrobiotan och tillstånd som till exempel astma, allergi, diabetes, fetma och depression. Men hur dessa samband ser ut och precis hur det fungerar vet de inte ännu.

Om tarmen påverkar hjärnan och andra delar av vår kropp i så hög omfattning, så bör vi titta närmre på hur vi stöttar vår tarmhälsa och om det går att återställa tarmfloran. 

Tarmfloran tränar upp immunförsvaret. Även inom detta område pågår forskning för att se om ändrad kost eller direkt påverkan på tarmfloran kan förbättra vårt immunförsvar. Så här säger Eduardo Villablanca, Institutionen för medicin: 

"En av tarmflorans uppgifter är att lära immunförsvaret att inte reagera mot de vänliga bakterierna som ingår i floran och det finns nu studier som pekar på att barn som föds i Skandinavien inte har en lika stor mångfald i tarmfloran som barn från exempelvis Ryssland eller Estland. Något som gör att de Skandinaviska barnens immunförsvar inte får lika bra träning på olika bakterier. Vårt mål är att förstå hur vi ska kunna omskola immunsystemet antingen via diet eller via mikrobiotan på något sätt" (Hellre mångfald än enfald, 2017) .

Variation ger en rik tarmflora

I dagsläget kan vi konstatera att en bakteriesammansättning med stor mångfald och artrikedom kopplas till hälsa. Vilka bakterier vi har i våra tarmar påverkas till stor del av vår livsstil och just kosten tycks spela en stor roll för en artrik tarmmikrobiota vid intag av en varierad och fiberrik kost (Bäckhed Lab (livetitarmen.se, 2022). Problemen i tarmfloran uppstår när en eller ett par bakterier tar över och slår ut andra bakterier. Vi vet alltså att en varierad kost är en nyckel till god tarmhälsa. Vi behöver bredda oss bortom affärens grönsaksdisk och äta betydligt bredare. Bittra smaker är en god väg att gå. Fermenterat och kolhydrater, som t ex kostfibrer, är kanske det som påverkar tarmfloran mest. En annan nyckel är att använda antibiotika med stor försiktighet; då den slår ut tarmfloran. Det är med andra ord inte bara en fråga om antibiotikaresistens.  

En annan nyckel är att få reda på vad som passar just din tarmflora. I DN publicerades en artikel om att dagens näringsrekommendationer är framtagna för en alltför stor grupp människor. I framtiden kommer vi kanske kunna göra tester på vår tarmhälsa och få fram kostråd som är specialsydda för just dig. Det finns redan nu dessa testmöjligheter,  men i artikeln menar de att det ännu är svårt att ta fram enkla kostråd med hållbara resultat (Hur påverkas du av dina tarmbakterier, 2020), dvs en glad mage för alltid. 

-----------------------------------

Är du nyfiken på att läsa mer om näring och örter som du kan tillföra din vardag? 

Låt naturen komma till dig och ge dig näring⁠ – Örtfabriken (ortfabriken.se)

Bittra örter för en happy tummy | Läs Örfabrikens blogg – Örtfabriken (ortfabriken.se)

Örtfabriken arbetar med örter och tinktur. Är du nyfiken på vår Happy Bitters, bittra droppar som du tar invärtes i samband med måltiden?

Vilda växter och svampar för en rik tarmflora

Back to blog

Leave a comment

Please note, comments need to be approved before they are published.