Tinkturer på alkohol eller glycerin?

Tinkturer är ett koncentrat av örter i flytande form. Det behövs en liten mängd droppar för att tillgodogöra sig örtens verksamma ämnen. Dropparna droppas direkt i munnen eller så tar man dem i ett glas vatten eller i smoothien. 

Det är en enkel och samtidigt komplex process att ta fram en tinktur. Vi behöver endast två ingredienser; ört och lösningsvätska. Örterna förbereds och får sedan dra i lösningsvätskan i minst två veckor. Men gärna längre. En del vill ha sina tinkturer puttrande ett helt år, men det är nog inte för att de ska bli mer potenta utan mer av sentimentala skäl :-).

Val av lösningsvätska

Valet av lösningsvätska är viktig. Vi har att välja mellan vatten, alkohol, glycerin, vinäger, honung, etc. Olika lösningsvätskor extraherar olika beståndsdelar. Och de har olika hållbarhetstid. Här lyfter vi fram för- och nackdelar med de vanligaste: 

Vatten - Den bästa extratorn. Vatten löser ut de flesta beståndsdelarna ur växten (alkaloider, glykosider, vitaminer och mineraler, eteriska oljor, mm). Nackdelen är att den inte har mer än ett par dagars hållbarhet.   

Alkohol - Den lösningsvätska, efter vatten, som löser ut flest beståndsdelar. Vitaminer och mineraler löses inte ut. Men detta kommer man runt om man använder en alkohol på t ex 50% vilket betyder att det finns 50% vatten i lösningsvätskan. Tinkturer på alkohol får en mycket lång hållbarhet (flera år). 

Glycerin - En mycket söt vätska av fetter och oljor från växter och djur. Mycket bra tinktur för de som inte tolererar alkohol. Nackdelen är att den endast löser ut ett fåtal beståndsdelar. Hållbarhet 6 - 9 månader. 

Vinäger - En lösningsvätska som ofta används för att lösa ut vitaminer och mineraler. Den är omtyckt för att göra näringsrika "tonics" (på till exempel nässla, violer) och är i sig näringsrik. Men likt glycerinet går man miste om viktiga beståndsdelar. Hållbarhet 6 - 9 månader. 

Örtfabrikens tinkturer är baserade på alkohol då det blir en mer potent örtprodukt än vid valet av andra lösningsvätskor. Alkoholen i en dos tinktur är försvinnande liten. Den går att jämställa med graden alkohol i en mogen banan. Men det finns en poäng i att använda tinkturer på vinäger och glycerin. Till exempel om man har alkoholproblem eller inte vill komma i kontakt med alkohol. Örtfabriken hoppas kunna erbjuda flera varianter av tinkturer i framtiden. 

Hör av er om ni har frågor!

TInktur på alkohol eller glycerin

 

Back to blog

1 comment

Hej! Tack för bra info gällande tinkturer!
Kan man maximera extraktionen genom att använda vatten och sedan spä med alkohol för hållbarhet? I exemplet med en 50% alkohol, är det en kompromiss eller det bästa av två världar? Får man ut allt samt flera år av hållbarhet?
Är det även möjligt att dra i vatten och sedan spä med glycerin?

Hanna

Leave a comment

Please note, comments need to be approved before they are published.