Gör dina egna blomsterdroppar | Ekens kraft | Höstdagjämningen

Höstdagjämningen är för mig en tid att blicka inåt efter att starkt ha levt i sommarens blomstrande sinnesintryck. Nu kan vi uppbåda järnets kraft. Järnet som stödjer oss i mötet med det som är svårt i oss själva och i omvärlden, järnet som ger styrka.

Ekträdet kan ses som ett uttryck för denna metall. Majestätiskt står det där, och möter oss i all sin kraft. Ett sätt att samla styrka kan vara att hålla sin hand mot eken och känna in trädet.

För att ta tillvara på ekens kvalitéer kan vi även göra egna blomsterdroppar av eklöven och ekollonen, inspirerade av Dr. Bachs Flower Remedies. Dessa utvecklades under 1920- och 30-talen av läkaren och homeopaten Dr Bach och är till för att stödja oss i våra emotionella liv. För att framställa droppar av grövre växtmaterial såsom löv, utvecklade han en metod som du kan följa för att göra ekträdsdroppar.

Nordens Biskops Arnö stora eken

Bild av den stora eken på Biskops Arnö

GÖR SÅ HÄR:

Fyll 3/4 av en kastrull med växtmaterialet och täck med vatten. Koka i 30 minuter. Om det är mycket slam kvar så låt det sjunka till botten. Sila bort allt. Om det finns ytterligare slam kvar kan du behöva sila flera gånger. Blanda 3/4 alkohol eller äppelcidervinäger med 1/4 vatten, gärna källvatten, i en liten flaska och i detta tar du, med en pipett, i cirka fyra droppar från ek-avkoket. Av denna flaska kan du sedan tillverka många flaskor ek-droppar, den färdiga produkten. Blanda 1/4 alkohol med 3/4 vatten i en ny liten flaska och ta i cirka fyra droppar från den föregående flaskan (den med den större mängden alkohol/vinäger).

Nu är dropparna klara!

Du kan ta några ek-droppar när du känner att tiden är rätt. Annars är det fint att skapa en rutin kring att ta dropparna tre gånger per dag. Du kan även ta droppar i till exempel ett fotbad eller i ditt te. Själv förstärker jag gärna dropparnas kraft genom att fokusera på intentionen med att använda dem.

Hos Örtfabriken hittar du Dr Bachs Emergency Drops, hans mest kända droppar, framställda av blommor från bergstrakterna i södra Italien.

Text och bild av Sara Bonadea George

Gör egna blomsterdroppar av eklöv och ekollon

Back to blog

Leave a comment

Please note, comments need to be approved before they are published.