Mandala av blommor

Mandalan är en symbol som hjälper oss skapa en ordning i kaoset. En djupt meditativ handling. Genom att använda blommor i vår skapelse av mandalan, så kopplas vi till blommornas magiska krafter. Gör din egen mandala av blommor i sommar!

Vilken mandala är din favorit?
Gör din egen mandala av blommor
Gör din egen mandala av blommor

Gör din egen mandala av blommor och örter

Gör din egen mandala av blommor

Bilderna är lånade av magiska Mie Buch Andersen.

 

 

 

 

Back to blog

Leave a comment

Please note, comments need to be approved before they are published.