Mandala för hösten

Ett par dagars retreat för Örtfabriken för att samla oss, blicka inåt och kraftsamla för hösten. Det finns ett stort behov av det. Ett behov att fokusera. Vad är viktigast i vår verksamhet och för oss själva? Vad behöver vi göra för att ta Örtfabriken dit vi vill? Vad ska vi fylla våra dagar med så att vi själva mår så bra vi kan? Prioritera och skala bort. Låt oss bara göra det som är viktigast och inget annat.

Mandalan bygger vi blad för blad, växt för växt. Det är en meditativ process som hjälper oss att se klarare. I år blev det ett kryddmått giftighet. Vår mandala växer fram och vecklar ut sig - precis som vi vill att vår höst ska göra. Likt mjuka tryckvågor som expanderar ut från kärnan och multiplicerar sig till en vacker helhet.

Vad gör du för att vara rustad för hösten?

Back to blog

Leave a comment

Please note, comments need to be approved before they are published.